ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
receptie@guraportitei.ro Tel: 0724-214-224
Tarife Despre Cum ajungi Galerie Cazare Rezervare
Gura Portitei
Webcam Cariere Team-Building Proiecte cu fonduri UE Contact
Tarife Despre Cum ajungi Galerie Cazare Rezervare Webcam Cariere Team-Building Proiecte cu fonduri UE Contact receptie@guraportitei.ro Tel: 0724-214-224
Gura Portitei Menu telefon Gura Portitei

Comunicat de presă închidere proiect din 22.10.2021

SAT VACANTA GURA PORTITEI SRL , în calitate de Beneficiar anunță finalizarea implementării proiectului ‘‘INFIINTARE MIC ADAPOST PESCARESC IN GURA PORTITEI”, cod SMIS 130062, proiect selectat în cadrul Programului Operațional pentru Pescuit și Afaceri Maritime 2014-2020, Prioritatea Uniunii: 1- Promovarea pescuitului durabil din punctul de vedere al mediului, eficient din punctul de vedere al utilizării resurselor, inovator, competitiv şi bazat pe cunoaștere. Măsura: I.23: I.23: Porturi de pescuit, locuri de debarcare, hale de licitații și adăposturi. Valoarea totală eligibilă a proiectului este 1.615.142,83Lei, din care valoarea eligibilă nerambursabilă din FEPAM este 969.085,70 Lei, iar valoarea eligibilă nerambursabilă din Bugetul Național este 323.028,56 Lei. Valoarea cofinanțării eligibile a beneficiarilor este 822.483,40 Lei.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 24 luni (OCTOMBRIE 2019 – OCTOMBRIE 2021) Obiectivul general al proiectului l-a reprezentat înființarea unui mic adăpost pescăresc in Gura Portitei județul Tulcea. . Prin obiectivul general și acțiuni specifice, proiectul a contribuit la rezultatele de program ale POPAM 2014-2020.

Principalele rezultate obținute în urma implementării proiectului sunt:
1. Construire si dotare adăpost pescăresc
2. Înființare a doua locuri de munca

Pentru informatii suplimentare puteti accesa urmatoarele date de contact: Ditu Calin Gabriel - Manager Proiect, e-mail: guraportitei2018@gmail.com tel: 0724 568 674.

Uniunea Europeana, Guvernul Romaniei, POPAM 2014-2020